Actul Constitutiv al Asociatiei "Explorer Gold Club"

Prima Pagina

Despre AEGC

Detectoare de Metale

Legende Comori

Membri AEGC

Legislatie

Cod Etica

Forum AEGC

 

 

  Subsemnatii:

1. DAFINOIU MARIAN,
2. PRIOTEASA GHEORGHE
3. GUŞĂ HORAŢIU GABRIEL
4. BORA EUGEN
5. DAFINOIU ADRIAN,


Intruniti in sedinta din data de 08 aprilie 2008 AU HOTARAT; constituirea unei asociaţii care se organizează si functionează potrivit prezentului Act Constitutiv, a Statutului asociaţiei si a legislaţiei din Romānia.

CAPITOLUL 1
DENUMIREA ,SEDIUL SI DURATA

ART.1 Denumirea asociaţiei este EXPLORER GOLD CLUB. Dovada de disponibilitate de denumire se face cu adeverinta de disponibilitate de denumire nr. 60242 din 06.03.2008 eliberată de Ministerul Justitei Bucuresti.
Sediul asociatiei este īn mun. Motru, Aleea Muncii nr6, Bl. H3, Sc.1,Et.1, Ap.6, jud. Gorj. Durata de funcţionare este nelimitată.

CAPITOLUL 2
SCOPUL SI OBIECTIVELE

ART.2 Scopul asociaţiei este promovarea activitaţii de detecţie supraterană, subterană si subacvatică prin utilizarea de detectoare de metale, georadare, geoscanere, precum si radiestezia.Pentru realizarea scopului declarat asociatia isi propune obiectivele cuprinse in Statutul asociaţiei

CAPITOLUL 3
PATRIMONIU

ART.3 Patrimoniu initial al asociaţiei EXPLORER GOLD CLUB este de 500 (cinci sute) lei noi in numerar constituit din contributia membrilor fondatori.
ART.4 Ulterior patrimoniu se va completa cu taxele de inscriere in asociaţie, cotizaţiile membrilor si a altor contribuţii si venituri cuprinse in Statutul asociaţiei dobāndite in condiţiile legii.

CAPITOLUL 4
ORGANIZAREA ASOCIAŢIEI

ART.5 Forul suprem al asociaţiei este ADUNAREA GENERALA. La īnfiinţare Adunarea Generala este formată din membrii fondatori enumeraţi in preambulul acestui act.
ART.6 Asociaţia isi desfasoară activitatea prin organismele sale de lucru: Adunarea Generala si Consiliul Director. Consiliul Director este organul de administrare si de executie al asociaţiei.

Primul Consiliul Director este format din urmatorii:

1. DAFINOIU MARIAN -Preşedinte
2. PRIOTEASA GHEORGHE –Vicepreşedinte
3. GUŞĂ HORAŢIU GABRIEL –Membru
4. BORA EUGEN -Membru
5. DAFINOIU ADRIAN -Membru

Atributiile Adunării Generale şi a Consiliului Director sunt cele prevazute in Statut.

ART.7 Asociaţiaă īsi va organiza un aparat administrativ propriu a carui structură se stabileşte de către Consiliul Director in funcţie de activitatea asociaţiei si de mijloacele financiare ale acesteia.
ART.8 Gestiunea mijloacelor fixe si financiare se face de Consiliul Director, sub supravegherea unui cenzor. Pentru īntocmirea bilanţului si a bugetului asociaţiei se vor avea in vedere dispoziţiile legale in vigoare.


CAPITOLUL 5 DISPOZIŢII FINALE


ART. 9 Dispoziţiile prezentului Act Constitutiv pentru constituirea, organizarea si functionarea Asociaţiei se vor completa cu dispozitiile Statutului Asociaţiei si cu prevederile legale in vigoare
ART.10 Subsemnaţii membri fondatori imputernicim următoarele persoane:
1. DAFINOIU MARIAN
2. PRIOTEASA GHEORGHE , să desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice a Asociatiei EXPLORER GOLD CLUB.

ART.11. Prezentul Act Constitutiv a fost redactat in 10(zece) exemplare din care 5(cinci) s-au eliberat părtilor.

Membrii Fondatori,

1. DAFINOIU MARIAN
2. PRIOTEASA GHEORGHE
3. GUŞĂ HORAŢIU GABRIEL
4. BORA EUGEN
5. DAFINOIU ADRIAN